Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LOPD. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

Nom: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Data vigor: Aquesta Llei entra en vigor en el termini d¿un mes, a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 298, de 14.12.1999, edició catalana en el suplement núm. 17, de 30.12.1999.

Objecte: Aquesta Llei orgànica té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

( Podeu consultar l'esmentada Llei a través del document annex que apareix a la zona d'informació annexa , i la pàgina web del Ministeri a través de l'enllaç)